Вълчитрънско съкровище

Вълчитрънско златно съкровищеВълчитрънското златно съкровище е намерено през 1925 година в с.Вълчитрън, Плевенско. При копане на лозе случайно било открито най-голямото златно съкровище познато на българската археология-12,5 кг. чисто злато с естествени сплави от сребро мед и желязо. Състои се от 13 предмета:

  • Седем имат формата на похлупаци с различни диаметри и удължени луковични дръжки в средата; (много наподобяващи ударните инструменти-цимбали)
  • Четири са дълбоки чаши с извити нагоре дръжки (едната чаша е значително по-голяма);
  • Един съд наподобяващ кратер със силно издължени и извити настрана дръжки и с тегло над 4 килограма;
  • Един троен съд, съставен от три бадемовидни тела свързани помежду си с тръбички и с една обща тройно разклонена дръжка, така че да образува система от скачени съдове.

Интерес предизвиква както самата форма на предметите, така и тяхното предназначение. Предполага се, че съдовете са се използвали за религиозни ритуали изпълнявани от тракийските царе жреци. По-специално ритуали и богослужения свързани с бог Дионис, почитан както от древните гърци, така и от траките. Триделният съд позволява наливането в трите си части на три различни течности примерно вино, мед и мляко и тяхното смесване посредством тръбичките или пък наливане в двете странични на две различни течности и получаването на „резултата“ по който жреците са гадаели и предсказвали за интересуващите ги събития в средната част.

Изключително любопитен факт отнасящ се за малките чаши е, че древните майтори златари са ги изработили по такъв начин, че да стоят в изправено положение единствено когато са пълни с течност. Можем да гадаем и за предназначението на подобните на ударни инструменти предмети. Дали са се използвали като такива или са похлупаци на други съдове? Формата им с култа към слънцето и с неговата форма ли е свързана или е с чисто практическо обяснение? Може би никога няма да разберем точните отговори на тези въпроси, но със сигурност златното съкровище от Вълчитрън ни позволява да се докоснем по един неповторим и загадъчен начин до древността.

Съкровището е датирано към края на бронзовата епоха, т.е. към XVI-XII в. пр.Хр.

Един коментар за “Вълчитрънско съкровище”

  1. Според мен съдовете от Вълчитрънското златно съкровище са били използвани за употреба на няколко вида упойващи вещества.

Оставете коментар (моля, пишете на кирилица)