Луковитско съкровище

Тракийско сребърно съкровище датирано към втората част на 4-ти век пр.Хр.

Конник с копие нападащ животноОткрито е случайно през 1953 година край Луковит. Състои се от две групи предмети:

  • пластинки, апликации за конско снаряжение и
  • съдове (9 съда от които 5 фиали, 3 кани и една купа)

Предметите са изработени от сребро като на места някои от тях са позлатени с цел подсилване на художествените образи и за подчертаване на украсата. Фиалите и купата са богато украсени с орнаменти изобразяващи растителни форми, човешки глави и други художествени елементи. По пластинките апликации често се срещат изображения на животни: лъв, грифон, куче, елен и др. Срещат се и изображения на конници, които са много характерни за тракийското изкуство. На две пластинки от луковитското съкровище е изобразен лъв нападащ елен паднал на колене под тежестта на хищника. В трета пластинка двама конници преследват лъвове, които вече застигнати падат под копитата на конете. Тези сцени в тракийското изкуство имат и определен социален смисъл. Те са свързвани с възвеличаване на царската власт. Владетелите и техните дружини разпространявали с всички възможни средства легендите за необикновения си божествен произход и дори с украсата на конската сбруя карали обикновените поданици да вярват в това и да им се подчиняват.

Един коментар за “Луковитско съкровище”

  1. Намерените в този район няколко сребърни съкровища от Летница, Александрово, Владиня и др. свидетелстват за изключителното богатство на месните тракийски династии и племенната аристокрация през ранната елинистическа епоха. Луковит в околностите на града и предадено в Националния археологически музей в София, а копието му в Ловешкия музей.

Оставете коментар (моля, пишете на кирилица)