Древна Тракия

Название на земите населявани от траките (на север до Карпатите, на изток до Черно море, на юг до Егейско море, на запад до р.Вардар). Tраките се споменават като съюзници на троянците в Омировия епос, а името им се разчита и в критско-микенски писмени паметници. След основаването и развитието на гръцките колонии по тракийското крайбрежие от […]

Древните Траки

Название на населението, което в древността обитавало територията между Карпатите и Егея и островите, но заемало и райони от Мала Азия, северното черноморско крайбрежие и др. Tраките се споменават като съюзници на троянците в Омировия епос, а името им се разчита и в критско-микенски писмени паметници. По произход се отнасят към народите от индоевропейската етническа […]

Одриско царство

Най-значителното тракийско държавно обединение, което започнало постепенното си политическо разширение при първия известен владетел Терес управлявал към края на VI и първата половина на V в. пр.Хр. Той укрепил властта и влиянието си на север до делтата на р. Дунав, на югоизток до брега на Пропонтида, а на запад до устието на р. Марица. Негов […]

Тракийска култура

Културата, създадена от траките. За начало на Тракийската култура се смята времето на появата на желязото. В края на XII и началото на XI в. пр.Хр. използването на желязото довело до засилване на производителните сили на тракийското общество и до класова диференциация. Употребата на грънчарското колело тласнала развитието на тракийската керамика която до I в. […]