Тракийски език

Езикът на тракийските племена на Балканския полуостров говорен до VI в. Тракийският език е индоевропейски език, близък до езика на предгръцкото население в Тракия. Известни са многобройни лични и географски имена както и няколко кратки надписа най-известният от които е надписът върху златния пръстен от село Езерово, Пловдивски окръг, България. Надписът върху пръстена от Езерово […]