Тракийски конник

Херос, херой – тракийски бог на лова, плодородието, живота и смъртта, бог всезнаещ и всечуващ – всебог. Култът на тракийският конник бил широко разпространен през римската епоха, което свидетелства за възраждане на тракийската религия по онова време – нещо непознато у другите народи под римска власт. Изображението му е познато от множество паметници от римската […]