Тракийска култура

Културата, създадена от траките. За начало на Тракийската култура се смята времето на появата на желязото. В края на XII и началото на XI в. пр.Хр. използването на желязото довело до засилване на производителните сили на тракийското общество и до класова диференциация. Употребата на грънчарското колело тласнала развитието на тракийската керамика която до I в. […]

Тракийски език

Езикът на тракийските племена на Балканския полуостров говорен до VI в. Тракийският език е индоевропейски език, близък до езика на предгръцкото население в Тракия. Известни са многобройни лични и географски имена както и няколко кратки надписа най-известният от които е надписът върху златния пръстен от село Езерово, Пловдивски окръг, България. Надписът върху пръстена от Езерово […]