Древна Тракия

Название на земите населявани от траките (на север до Карпатите, на изток до Черно море, на юг до Егейско море, на запад до р.Вардар). Tраките се споменават като съюзници на троянците в Омировия епос, а името им се разчита и в критско-микенски писмени паметници. След основаването и развитието на гръцките колонии по тракийското крайбрежие от […]

Древните Траки

Название на населението, което в древността обитавало територията между Карпатите и Егея и островите, но заемало и райони от Мала Азия, северното черноморско крайбрежие и др. Tраките се споменават като съюзници на троянците в Омировия епос, а името им се разчита и в критско-микенски писмени паметници. По произход се отнасят към народите от индоевропейската етническа […]

Котис I-ви – Тракийски цар

Oдриски цар 383-360/359 г. пр.Хр.  В началото на управлението си провеждал проатинска политика. След като стабилизирал властта си и предприел мерки за сближаване с владетелите на трибалите, мизите и гетите той започнал да води активна външна политика в която използвал и гръцка наемна войска и командири.  През 376-375 г. пр.Хр. използвал нападението на трибалите над […]

Одриско царство

Най-значителното тракийско държавно обединение, което започнало постепенното си политическо разширение при първия известен владетел Терес управлявал към края на VI и първата половина на V в. пр.Хр. Той укрепил властта и влиянието си на север до делтата на р. Дунав, на югоизток до брега на Пропонтида, а на запад до устието на р. Марица. Негов […]

Севт I-ви – Тракийски цар

Tракийски цар 424-ок.408 г. пр.Хр., син на одриския владетел Спарадок и наследник на Ситалк. По време на военните операции срещу Македония и Халкидика през 429 г. пр.Хр. играл значителна роля в политиката на държавата. След смъртта на Ситалк през 424 г. пр.Хр. демонстрирал цялата мощ на царството като събирал от подвластните колонии в Егея данъци […]

Тракийска култура

Културата, създадена от траките. За начало на Тракийската култура се смята времето на появата на желязото. В края на XII и началото на XI в. пр.Хр. използването на желязото довело до засилване на производителните сили на тракийското общество и до класова диференциация. Употребата на грънчарското колело тласнала развитието на тракийската керамика която до I в. […]

Тракийски език

Езикът на тракийските племена на Балканския полуостров говорен до VI в. Тракийският език е индоевропейски език, близък до езика на предгръцкото население в Тракия. Известни са многобройни лични и географски имена както и няколко кратки надписа най-известният от които е надписът върху златния пръстен от село Езерово, Пловдивски окръг, България. Надписът върху пръстена от Езерово […]