Древна Скития

Название на Северното Причерноморие с прилежащите му степни области в периода VII-I в. пр.Хр. Обширните пространства между делтата на Дунав и р. Дон с полуостров Крим и лесостепните райони били заселени със скитски или близки на тях по етнически облик, език и култура племенни групи. След завладяването на Скития от сарматите през III-II в. пр.Хр. […]