Първи Атински морски съюз

Атинско-делоски съюз (Делоска симахия) – съюз сключен по време на Гръцко-персийските войни 478 – 477 г. пр.Хр. между Атина от една страна и гръцките полиси в Мала Азия и Егея от друга. Тази федерация от над 200 морски полиса под егидата на Атина била организирана за довеждане докрай на войната срещу персите но в нея […]