Древна Илирия

Oбласт в северозападната част на Балканския пoлуостров, където през 27 г. пр.Хр. Октавиан (по-късно Октавиан Август) създал провинция Илирик. Впоследствие Илирик била разделена на две: Долна (Далмация) и Горна (Панония). При император Константин I Велики в Илирик влезли Горна Мизия, Реция, Норик, Дакия, Македония и Гърция. След началото на V в. провинцията станала обект на […]

Древните Илири

Индоевропейски племена, които към края на II хил. пр.Хр. вече се били настанили в западния дял на Балканския полуостров. Граничните области с траките не били точно определени, но в общи линии е ясно, че става дума за смесената етнокултурна среда по долината на р.Аксий (Вардар). На северозапад илирите граничели с келтите. По-значителни държавни обединения илирите […]