Древна Дакия

Римска провинция, създадена след победата на император Траян над даките. Границите и били р.Тиса на запад, Карпатите на север, р.Олт на изток и р.Дунав на юг. Тя имала особено важно военностратегическо и икономическо значение за римската административна система на Балканите. Централната власт стимулирала икономиката и развитието на градския живот. Били построени пътища и укрепителни съоръжения. […]

Древните Даки

Общо название на група северно-тракийски племена, които живеели между Карпатската верига и р. Дунав. Даките имали общи обичаи, бит, език и култура с гетите, но станали известни на античната писмена традиция едва по времето на Цезар. Най-голям разцвет дакийската държава достигнала при Децебал, който успял да обедини севернотракийските племена. Особено ожесточени били военните стълкновения при […]