Втори Атински морски съюз

Така се наричал съюзът на около 70 полиса организиран от Атина през 378-377 г. пр.Хр., след Коринтската война. Той имал организация подобна на Първия атински морски съюз – Общосъюзният съвет (синедрион) се свиквал в Атина, но бил независим от Атинската държава. Отново имало парични вноски от съюзниците, които били наречени „синтаксис“ за да не напомнят […]