Първи Атински морски съюз

Атинско-делоски съюз (Делоска симахия) – съюз сключен по време на Гръцко-персийските войни 478 – 477 г. пр.Хр. между Атина от една страна и гръцките полиси в Мала Азия и Егея от друга. Тази федерация от над 200 морски полиса под егидата на Атина била организирана за довеждане докрай на войната срещу персите но в нея […]

Втори Атински морски съюз

Така се наричал съюзът на около 70 полиса организиран от Атина през 378-377 г. пр.Хр., след Коринтската война. Той имал организация подобна на Първия атински морски съюз – Общосъюзният съвет (синедрион) се свиквал в Атина, но бил независим от Атинската държава. Отново имало парични вноски от съюзниците, които били наречени „синтаксис“ за да не напомнят […]