Александър Македонски

Александър Велики 356-323 г. пр.Хр., син на Филип II Македонски и Олимпиада. Получил елинско образование при Аристотел. След смъртта на Филип II Александър Македонски подчинил Елада и се обявил в Коринт за предводител на гърците във войната с персите. Като завладял Хелеспонта той се прехвърлил в Мала Азия и там удържал ред победи над персийския […]