Севт I-ви – Тракийски цар

Tракийски цар 424-ок.408 г. пр.Хр., син на одриския владетел Спарадок и наследник на Ситалк. По време на военните операции срещу Македония и Халкидика през 429 г. пр.Хр. играл значителна роля в политиката на държавата. След смъртта на Ситалк през 424 г. пр.Хр. демонстрирал цялата мощ на царството като събирал от подвластните колонии в Егея данъци на обща стойност 400 атически таланта и още толкова подаръци в натура. Около 411 г. пр.Хр. започнал активни военно-политически операции в Тракийския Херсонес с цел ликвидиране на атинското влияние. При него одриската държава се превърнала в значителна политическа сила на Балканите.

Оставете коментар (моля, пишете на кирилица)