Персей – Македонски цар

Последният цар на Македония 179 – 168 г. пр.Хр, син на Филип V. Успял да отстрани от властта проримски настроения си брат Деметрий и да организира с гръцките градове антиримска коалиция. Така наречената Трета македонска война имала благоприятно начало за Персей но в битката при Пидна 168 г. пр.Хр. той бил разгромен и принуден да се предаде на римляните. Неговият победител Луций Емилий Павел отвлякъл в Рим огромна военна плячка и 150 000 роби от съюзените с Персей епирски градове. В неговия триумф участвал и плененият Персей. Починал през 165 или 162 г. пр.Хр.

Оставете коментар (моля, пишете на кирилица)