Одриско царство

Най-значителното тракийско държавно обединение, което започнало постепенното си политическо разширение при първия известен владетел Терес управлявал към края на VI и първата половина на V в. пр.Хр. Той укрепил властта и влиянието си на север до делтата на р. Дунав, на югоизток до брега на Пропонтида, а на запад до устието на р. Марица. Негов наследник бил Спарадок-прочут с монетосеченето си и с политическия натиск над градовете от Пропонтида и Егея. Приемник станал брат му Ситалк средата на 40-те години – 424 г. пр.Хр. Tой активно се намесил в политическия живот на Балканския полуостров. Станал съюзник на Атина и по време на Пелопонеската война 429 г. пр.Хр. нахлул в Македония и Халкидика. След него на престола се качил Севт I 424-410 г. пр.Хр., който продължил активните икономически и политически операции на своя предшественик.

Своеобразен връх в политическия живот на Одриското царство е царуването на Котис I 383-359 г. пр.Хр. Той установил траен и сигурен контрол над градовете в Пропонтида и Тракийския Херсонес и се превърнал в сериозен политически противник на Атина. Неговите енергични действия придали нов облик на политическия живот на Балканите. Наследникът му Корсеблепт 359-341 г. пр.Хр. бил принуден да води продължителни войни с македонския владетел Филип II. 

Одриското царство продължило да съществува и след завоеванията на Филип II и Александър Македонски в Тракия. Династът Севт III водил упорита борба с Александровия наследник в Тракия, Лизимах. Следва един продължителен период на упадък през III – II в. пр.Хр. Често одриските владетели били верни съюзници на Римската република, която се стремяла да осигури пълен контрол над Балканския полуостров. През 45 г. при император Клавдий Одриското царство влязло в границите на провинция Тракия.

Оставете коментар (моля, пишете на кирилица)