Котис I-ви – Тракийски цар

Oдриски цар 383-360/359 г. пр.Хр. 

В началото на управлението си провеждал проатинска политика. След като стабилизирал властта си и предприел мерки за сближаване с владетелите на трибалите, мизите и гетите той започнал да води активна външна политика в която използвал и гръцка наемна войска и командири. 

През 376-375 г. пр.Хр. използвал нападението на трибалите над гр.Абдера и го поставил под свой контрол. Нарушил съюза си с Атина и нахлул в Тракийски Херсонес, с което целял да превърне държавата си в морска сила и пръв балкански фактор. 

През 362 г. пр.Хр. Котис покорил полуострова с изключение на градовете Елайос, Сестос и Критоте. 

През 361 г. пр.Хр. Атина организирала въстание срещу Котис, въстанието било оглавено от Милтокит в Хиерон орос (дн. Текир даг). С хитри ходове Котис успял да потуши силата на въстанието и да защити царството си.

През 360 г. пр.Хр. тракийската заплаха надвиснала над интересите на Атина в Тракийски Херсонес. Това обстоятелство и контактите, които Котис I установил с македонския цар Филип II довели до убийството му организирано с намесата на Атина. 

Водената от Котис I политика разстроила дълбоко Втория Атински морски съюз с действията му в Тракийски Херсонес и била главният фактор, който подготвил и улеснил победата на Филип II над Атина. След неговата смърт Одриското царство се разпаднало.

Оставете коментар (моля, пишете на кирилица)