Древните Траки

Название на населението, което в древността обитавало територията между Карпатите и Егея и островите, но заемало и райони от Мала Азия, северното черноморско крайбрежие и др.

Tраките се споменават като съюзници на троянците в Омировия епос, а името им се разчита и в критско-микенски писмени паметници.

По произход се отнасят към народите от индоевропейската етническа група. Съществуват няколко хипотези за произхода на траките:

 • първата, че са дошли от североизток около 1500 г. пр.Хр. смесвайки се с местното население и по-късно са се обособили в отделни групи.
 • друга част от българските археолози предполага, че траките са дошли от североизток около 3500 г. пр.Хр.- т.е. в края на каменно-медната епоха.
 • друга хипотеза е, че траките са местно население и като резултат от вътрешни миграции и консолидиране на това местно население се е формирала тракийската етно-културна общност.

През I хилядолетие пр.Хр. траките са един от най-многобройните народи в Европа. На Балканския полуостров Траките се делели на множество племена, по-главните от които били:

 • Мизи – населявали земите от р.Тимок до р.Янтра по протежението на Дунав (Дунавска равнина – България)
 • Даки – населявали днешна южна Румъния
 • Одриси – населявали земите по долното течение на р.Марица, р.Тунджа и р.Арда (дн.България, Турция, Гърция)
 • Асти – областта на Странджа планина (България)
 • Беси – Родопа планина (България)
 • Меди – по средното течение на р.Струма
 • Серди – в дн.Софийска област, България
 • Дантелети – дн. Кюстендилско
 • Одоманти и Едони – земите по долното течение на река Струма и др.

Траките се занимавали главно със земеделие и градинарство, скотовъдство (главно коневъдство), грънчарство, тъкачество, добиване на метали, златарство и др. Отделните племена били с различна степен на обществено-икономическо, политическо и културно развитие. Поради това процесът на разлагане на родовообщинните отношения не завършил едновременно всички тракийски племена. Предпоставки за разделянето на обществото на класи и за възникването на държавно обединение се появили най-рано при Траките, които били в близост с гръцките колонии по егейското и черноморското крайбрежие. Първата тракийска държава била Одриското царство , възникнало в края на VI в. пр.Хр. През IV в. пр.Хр. земите на Траките били завладени от Филип II Македонски. Траките нееднократно въставали срещу установеното господство и срещу нахлулите в началото на III в. пр.Хр. келти. В началото на I в. Били покорени от римляните, срещу които вдигнали въстания през 21 и 26 г. Траките постепенно се претопили в славяните, които се настанили на Балканския полуостров през VI в., и по този начин при основаването от Хан Аспарух на Българската държава през 681 година, влезли в основата на българската народност.

Карти-Траки, Даки, Мизи, Илири, Скити

Един коментар за “Древните Траки”

 1. Клатис Икстивокул на януари 6th, 2010 в 1:00 pm

  А трибалите къде да ги търсим? Как са се настанили славяните през VI век, като в Манасиевата хроника пише, че 870 г преди превеждането й на български в 1345 г българите са преминали Дунав и са стигнали на запад чак до Драч. Нима другите хронисти от тези времена,ососбено византийските, заслужават по-голямо доверие? Не подценявайте нашите!

Оставете коментар (моля, пишете на кирилица)