Древните Илири

Индоевропейски племена, които към края на II хил. пр.Хр. вече се били настанили в западния дял на Балканския полуостров.

Граничните области с траките не били точно определени, но в общи линии е ясно, че става дума за смесената етнокултурна среда по долината на р.Аксий (Вардар). На северозапад илирите граничели с келтите.

По-значителни държавни обединения илирите създали през III в. пр.Хр. Най-известна била държавата с център Скодра (Скутари – в дн.Албания). В последните три десетилетия на III в. пр.Хр. илирите водили две упорити войни с римските легиони. Били съюзници и на последния македонски владетел Персей 168 г. пр.Хр., като стълкновенията им с Рим продължили до края на II в. пр.Хр. Особено известна е войната (35-33 г. пр.н.е.) на илирите с Октавиан, който през 27 г. пр.Хр. създал провинция Илирик.

Част от илирите устояли на етнодемографските сътресения през V – VII в. като съхранили своя език. Впоследствие влезли в основата на съвременната албанска народност.

Карти-Траки, Даки, Мизи, Илири, Скити

Оставете коментар (моля, пишете на кирилица)