Древните Даки

Дак

Общо название на група северно-тракийски племена, които живеели между Карпатската верига и р. Дунав. Даките имали общи обичаи, бит, език и култура с гетите, но станали известни на античната писмена традиция едва по времето на Цезар.

Най-голям разцвет дакийската държава достигнала при Децебал, който успял да обедини севернотракийските племена. Особено ожесточени били военните стълкновения при императорите Домициан (81-96 г.) и Траян (98-117 г.) Последният, след две тежки войни (101-102 г. и 105-106 г.) успял да съкруши упоритата съпротива на Даките. В чест на победата си императорът издигнал в Рим запазената и до днес Траянова колона.

Част от даките постепенно били асимилирани по време на „варварските“ нашествия на Балканите през III-II в.

Карти-Траки, Даки, Мизи, Илири, Скити

Оставете коментар (моля, пишете на кирилица)