Древна Мизия

  • Название на област и провинция в Мала Азия, населявана от мизи, фриги, троянци, еолийци и лидийци още през II хил. пр.Хр. 

През VII в. пр.Хр. Мизия била завладяна от лидийците, а след средата на VI в. пр.Хр. от персите. По време на походите на Александър Македонски била включена в територията на огромната държава. През елинистическата епоха Мизия била един от центровете на Пергамското царство. През 133 г. пр.Хр. се превърнала в част от римската провинция Азия.

  • Римска провинция, създадена след покоряването на балканските мизи през 15г. Мизия обхващала територията на днешна Северна България с граници р.Дунав, долното течение на р.Дрин и р.Сава на запад и Черно море на изток. Граничела на север с Дакия, на запад-с Илирик, а на юг-с Македония и Тракия. През 86 г. била разделена на две части-Горна и Долна Мизия.

Карти-Тракия, Дакия, Мизия, Илирия, Скития, Македония

Оставете коментар (моля, пишете на кирилица)