Древна Илирия

Oбласт в северозападната част на Балканския пoлуостров, където през 27 г. пр.Хр. Октавиан (по-късно Октавиан Август) създал провинция Илирик. Впоследствие Илирик била разделена на две: Долна (Далмация) и Горна (Панония). При император Константин I Велики в Илирик влезли Горна Мизия, Реция, Норик, Дакия, Македония и Гърция.

След началото на V в. провинцията станала обект на опустошителни набези от страна на германските племена остготи и вестготи.

През VI в. постепенно била заселена от славянски племена.

Карти-Тракия, Дакия, Мизия, Илирия, Скития, Македония

Един коментар за “Древна Илирия”

  1. Дали остготите, иначе казано остроготи и вестготите, а по-точно визиготи са действително германски племена, както се твърди по-горе, а и общо взето от близо 3 века повсеместно под изключителния натиск на герм. изсл школа-без никакво основание, нещо за което нито един античен автор даже не намеква??? По ирония на съдбата осн. писмен източник, който ползват т.нар. изследователи, се нарича „ГЕТИКА“- De origine actibusque Getarum – на късноантичния автор Йордан, самият той ГОТ или както той твърди ГЕТ, като заменя свободно двете понятия многократно в творбата си…(надявам се знаете, кои са гетите) и представлява нещо като обобщение на обширното произведение на Касиодор за историята на готите (?), изчезналото Libri XII De Rebus Gestis Gothorum.

    Повече подробности любознателният и непреднамерен читател, чийто интерес към истината е по-силен от амбициите на германските „изследователи-натъкмисти“ и техните подгласници, ще намери на този линк към изключително добре подплатените откъм доказателствен материал работи на проф. Асен Чилингиров по темата: http://www.ivanstamenov.com/2010/08/2108/

    За славяните даже не ми се отваря дума :))) Кога ли ще се сетят да попренапишат коминтернската ни скалъпица наречена история, която още се мъдри по страниците на учебниците и в луксозните издания на БАНята и която категорично не е от полза роду, а още по-малко има общо с ист. истина за народа и земите ни?

Оставете коментар (моля, пишете на кирилица)