Древна Дакия

Римска провинция, създадена след победата на император Траян над даките. Границите и били р.Тиса на запад, Карпатите на север, р.Олт на изток и р.Дунав на юг. Тя имала особено важно военностратегическо и икономическо значение за римската административна система на Балканите. Централната власт стимулирала икономиката и развитието на градския живот. Били построени пътища и укрепителни съоръжения.

Дакия често била обект на стремителни „варварски“ нашествия. Те започнали още при император Адриан, постепенно се засилвали и взели застрашителни размери. Дългата борба между Империята и „варварите“ завършила по време на императорите Галиен и Аврелиан. Постепенно Дакия била залята от готи, карпи, гепиди, сармати. През 270 г. император Аврелиан оттеглил легионите на десния дунавски бряг. За да се запази римският военнополитически престиж били създадени две нови провинции-Крайбрежна и Средиземна Дакия.

Карти-Тракия, Дакия, Мизия, Илирия, Скития, Македония

Оставете коментар (моля, пишете на кирилица)