Първи Атински морски съюз

Атинско-делоски съюз (Делоска симахия) – съюз сключен по време на Гръцко-персийските войни 478 – 477 г. пр.Хр. между Атина от една страна и гръцките полиси в Мала Азия и Егея от друга. Тази федерация от над 200 морски полиса под егидата на Атина била организирана за довеждане докрай на войната срещу персите но в нея не пожелали да влязат Спарта и съюзните и полиси. Съюзниците се задължавали да предоставят определено количество войници и кораби. Вместо това по-малките полиси трябвало да внасят ежегодно сума (форос) в хазната на съюза. Тя се намирала в храма на Аполон на о.Делос и годишният и доход бил около 460 таланта. Делата на Първия атински морски съюз се ръководели от общосъюзен съвет (синод). Постепенно Атина наложила хегемонията си в съюза. Тя настоявала да се събират ежегодни вноски за поддържането на мощния флот, който бил постоянна заплаха за Персия но също бил използван от Атина и срещу нейните съюзници. Олигархическите полиси се бунтували срещу налаганото им управление, както и против ежегодните вноски. Атина прибягвала до наказателни експедиции срещу своите съюзници, особено по време на Пелопонеската война, когато вноските били повишени на 1000 таланта. Съюзът престанал да съществува с победата на Спарта в Пелопонеската война.

Оставете коментар (моля, пишете на кирилица)