Втори Атински морски съюз

Така се наричал съюзът на около 70 полиса организиран от Атина през 378-377 г. пр.Хр., след Коринтската война. Той имал организация подобна на Първия атински морски съюз – Общосъюзният съвет (синедрион) се свиквал в Атина, но бил независим от Атинската държава. Отново имало парични вноски от съюзниците, които били наречени „синтаксис“ за да не напомнят за оспорвания „форос“ на предишния съюз. Вторият атински морски съюз ликвидирал претенциите на Спарта за хегемония в Елада и подпомогнал успехите на Тиванския съюз. Скоро след това се оказало, че Атина отново се стреми към хегемония и отношенията с Тиванския съюз се превърнали във враждебни. Активната морска политика на Атина и хегемонията и станали причина както и при първия съюз за отпадане на полиси от морския съюз и силни антиатински движения. След Съюзническата война през 355 г. пр.Хр. съюзът се разпаднал.

Оставете коментар (моля, пишете на кирилица)