Публикации от категория: 'ДРЕВНА ИСТОРИЯ-СПРАВОЧНИК'

Котис I-ви – Тракийски цар

Oдриски цар 383-360/359 г. пр.Хр.  В началото на управлението си провеждал проатинска политика. След като стабилизирал властта си и предприел мерки за сближаване с владетелите на трибалите, мизите и гетите той започнал да води активна външна политика в която използвал и гръцка наемна войска и командири.  През 376-375 г. пр.Хр. използвал нападението на трибалите над […]

Одриско царство

Най-значителното тракийско държавно обединение, което започнало постепенното си политическо разширение при първия известен владетел Терес управлявал към края на VI и първата половина на V в. пр.Хр. Той укрепил властта и влиянието си на север до делтата на р. Дунав, на югоизток до брега на Пропонтида, а на запад до устието на р. Марица. Негов […]

Персей – Македонски цар

Последният цар на Македония 179 – 168 г. пр.Хр, син на Филип V. Успял да отстрани от властта проримски настроения си брат Деметрий и да организира с гръцките градове антиримска коалиция. Така наречената Трета македонска война имала благоприятно начало за Персей но в битката при Пидна 168 г. пр.Хр. той бил разгромен и принуден да […]

Ритон

Античен глинен или метален съд за култови потреби и за пиене на вино. Със специфична форма-обикновено извит рог завършващ с глава или предна част на животно. Бил украсяван с рисувани, релефни или гравирани изображения. Ритонът няма поставка и не може да се закрепва като обикновена чаша. Най-често има малък отвор в долната част откъдето изтича […]

Севт I-ви – Тракийски цар

Tракийски цар 424-ок.408 г. пр.Хр., син на одриския владетел Спарадок и наследник на Ситалк. По време на военните операции срещу Македония и Халкидика през 429 г. пр.Хр. играл значителна роля в политиката на държавата. След смъртта на Ситалк през 424 г. пр.Хр. демонстрирал цялата мощ на царството като събирал от подвластните колонии в Егея данъци […]

Тракийска култура

Културата, създадена от траките. За начало на Тракийската култура се смята времето на появата на желязото. В края на XII и началото на XI в. пр.Хр. използването на желязото довело до засилване на производителните сили на тракийското общество и до класова диференциация. Употребата на грънчарското колело тласнала развитието на тракийската керамика която до I в. […]

Тракийски език

Езикът на тракийските племена на Балканския полуостров говорен до VI в. Тракийският език е индоевропейски език, близък до езика на предгръцкото население в Тракия. Известни са многобройни лични и географски имена както и няколко кратки надписа най-известният от които е надписът върху златния пръстен от село Езерово, Пловдивски окръг, България. Надписът върху пръстена от Езерово […]

Тракийски конник

Херос, херой – тракийски бог на лова, плодородието, живота и смъртта, бог всезнаещ и всечуващ – всебог. Култът на тракийският конник бил широко разпространен през римската епоха, което свидетелства за възраждане на тракийската религия по онова време – нещо непознато у другите народи под римска власт. Изображението му е познато от множество паметници от римската […]

Филип II-ри Македонски

(роден ок.382 – починал 336г. пр.Хр) Македонски цар-реформатор царувал 359-336 г. пр.Хр., при когото Македония се превърнала в централизирана държава. Филип II Македонски реорганизирал войската – въвел във военния строй т.нар. македонска фаланга и положил основите на военния флот в Македония. Успял да завладее от траките Пангей с нейните златоносни рудници и гръцката колония Амфиполис. […]

Първи Атински морски съюз

Атинско-делоски съюз (Делоска симахия) – съюз сключен по време на Гръцко-персийските войни 478 – 477 г. пр.Хр. между Атина от една страна и гръцките полиси в Мала Азия и Егея от друга. Тази федерация от над 200 морски полиса под егидата на Атина била организирана за довеждане докрай на войната срещу персите но в нея […]